Günümüzde, değişen Pazar ve piyasa şartlarında hayatta kalabilmek, büyüyebilmek için, şirketlerin verimli ve  katma değer sağlayan süreçleri geliştirmesi ve uygulamaya alması gerekiyor.

Sistek, kuruluşundan bu yana edinmiş olduğu süreç bazlı tecrübeleri, güncel teknolojiler ile birleştirerek müşterilerinin verimli, güvenilir, katma değer sağlayan çözümlere ulaşması konusunda, danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sistem danışmanlığı, var olan operasyonel sistemlerin altyapı, yazılım, süreç haritasının çıkarılması gibi hizmetlerin yanında, süreçlerde iyileştirme ve yeni süreçlerin sisteme dahil edilmesi için gereksinim analizlerinin ve sistem tasarımının yapılması hizmetlerini de kapsamaktadır.