SİSTEK;

 • Ülke çıkarlarını  koruyacağına,
 • Doğanın ve çevrenin korunmasına özen göstereceğine,
 • Verdiği sözlerin arkasında duracağına, adil, dürüst ve güvenilir olacağına,
 • Yasalara, kurallara ve konusu ile ilgili standartlara uyacağına,
 • Çalışanlarına değer veren, onların gelişimine katkıda bulunan bir şirket olacağına,
 • Müşterisinin çıkar ve faydalarını koruyup gözeteceğine,
 • Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgileri gizleyeceğine ve koruyacağına,
 • Teknolojiyi takip eden ve uygulayan bir şirket olacağına,
 • Gelişime açık esnek sistemler üreteceğine,
 • Hizmet verdiği sektör ve kurumlara liderlik yapmaya çalışacağına,
 • Değişen zaman ve koşullara ayak uyduracağına,
 • Bilişim Mesleği Ahlak İlkelerine uyacağına,

Söz verir…