Üretim Kontrol Altında!

IOSIS-MES Üretim Yürütme Sistemi, hem anlık verilerin toplanmasını hem de üretimin güven içinde sürdürülmesini sağlayacak niteliklere sahiptir. IOSİS-MES, Üretim alanının her yanından toplanılan verilerin tek bir sistem üzerinden gözlenebilmesi yeteneği ile, problemli alanların hızlı biçimde görülmesine ve doğru biçimde tanımlanabilmesine olanak sağlar.

Üretim Kaynaklarınızı Takip edin.
Üretim, canlı bir organizma gibidir, yönlendirme ve kontrol tam zamanında ve eş zamanlı yapılmalıdır. Veri üreten her iş noktasından faydalı veriler toplanabilir. Operatör, makinalar, taşıyıcılar, ortam bilgileri, yarımamulün kendisi… Veri sağlayabilir…
Bu veriler, mobil terminallerle, barkod okuyucularla, özel proplar ve sensörlerle, RF/ID sistemleriyle, PLC’lerle, SCADA gibi sistemlerle toplanabilir.

Verileri Tam Zamanında ve Akıllıca Değerlendirin.
Tezgah / Hat bilgilerinin toplanmasıyla, duruş süreleri, nedenleri, üretim adetleri, acil durum takip sistemlerinin tetiklenmesi (SMS / mail / vbg diğer uyarı sistemleri), tanımlanmış performans kriterlerine bağlı anlık sonuçların izlenmesi gibi bilgiler sağlanır ve raporlanır.
Üretim Bilgilerinin anlık olarak izlenebilmesi, gerçek zamanlı üretim yönlendirmesinin yapılabilmesine de olanak sağlayacaktır. Günlük / Vardiyalık üretim çizelgelerinin doğru bir zemine oturması olanaklı olacaktır.

Atölye ile Diğer birimleri gerçek zamanlı entegre etmek…
“Shop floor to top floor integration”; üretim atölyeleri ile işletmenin diğer birimlerini entegre etmenin paha biçilmez faydaları vardır: üretim toplantılarının verimi artar, kararlar gerçek veriler üzerinden alınır, günlük üretim takibi kolaylaşır
ve Üretim Yönetimi, gerçek zamanlı bir uğraş haline gelir. Fabrika Yönetimi’ne sunulan gerçek zamanlı raporlar ve uyarı mekanizmaları sayesinde, fabrika ekosistemi içindeki ilişkiler gerçekçi ve anlaşılabilir bir zemin üzerinde oluşur.
Sürekli İyileştirme ve Performans Yönetimi
IOSIS_MES, Yalın Üretim Projeleri için gerçek verileri sunar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler’in sonuçlarının gerçek zamanlı olarak takip edilmesini kolaylaştırır, 6 Sigma Planları ve Faaliyetleri için önemli ve belirleyici katkılar yapar. SCAR, (Supplier Corrective Action Request) için gereken bilgilerin derlenmesinde önemli olan, “Who, What, When, Why, How, How many” sorularının hızlı ve güvenilir biçimde yanıtlanmasını kolaylaştırır, fabrika içinde geçmişteki benzer defect’lerin sorgulanmasını kolaylaştırır, fabrika yönetimine önemli kolaylıklar sağlar. Problemlerin kaynağına inilmesi olanağı zenginleşir.

Yarımamul (WIP) miktarım nedir? Atölyemde kağıtlar uçuşuyor.. Yarın ne kadar mamulu sevkedebileceğim?
IOSIS-MES ile Atelyelerdeki yarı mamul stoklarının takibi sağlanır, IOSIS-MES bu stoğun atelye içindeki konumu hakkında bilgi verilmesini ve birikme nedenlerinin sorgulanmasını kolaylaştırır. Çoğu örnekte, iş emri bazında atelyeye indirilen kağıt üzerinde yazılı operasyon metodlarının kağıt ortamında indirilmesini gereksiz kılar, ilgili verilerin ekranlar aracılığı ile operatör tarafından sorgulanması sağlanabilir. Üretimden çıkabilecek sağlam adetleri tahmin etmek kolaylaşır ve duyarlılık yükselir.

Üretimin Yönlendirilmesi ve Ürün Güvenilirliği
Üretimin yönlendirilmesinde IOSIS-MES sistemi önemli bir araçtır. Yönlendirilmedeki kullanımı, üretilecek partinin, hangi iş merkezlerinde, hangi bantta, hangi tezgahlarda veya hangi tesiste üretileceği, iş akışı sırasıyla belirtildiğinde, uygun biçimde uyarlanan IOSIS-MES sistemi, denetim fonksiyonunu yerine getirebilir. Bunun en önemli faydası, ilgili partinin, doğru hammadde ve malzeme ile, doğru sırada, doğru tezgahta, doğru speklerle üretiminin sağlanmasıdır.