IOSIS-BOS Bayi Otomasyon Sistemi, web tabanlı, güvenli ve merkezi bir yapıya sahiptir. Merkezi yapıda olması sayesinde, bayilerinizin çalışma standartlarını oluşturursunuz ve böylece, son müşterilerinizin memnuniyetini arttırırsınız.

Organizasyon Yapısı
Karmaşık bayi yapılarında geliştirilmiş ve sınanmış olan IOSİS-BOS; yatay ve dikey anlamda çok kademeli organizasyon yapısına sahiptir. Bunun sayesinde, Bölge/bayi/perakendeci/müşteri dizgesinde her bir bayinin ayrı bir şirket olma özelliğini de barındırarak çalışır. IOSİS-BOS sayesinde, ürünü, yedek parçasını bayiniz satarken, aynı zamanda kendi müşterilerini de takip edebilir. Bayiniz, ürün verdiği parekendeci kurumsal müşterilerini de takip edebilir.

Müşteri Takibi-CRM Fonksiyonları
Bayiniz, Sistemin Gelişmiş özellikleri sayesinde, kampanyaları müşterilere e-mail, SMS, M-PORT araçları kanalıyla duyurabilir , pazarlama faaliyetlerini sürdürebilir. Değişik kaynaklardan edinilen müşteri verileri tek bir havuzda toplanır, böylece müşteri davranışları analiz edilir.

Malzeme Havuz Modülü
Bayilerinizin istedikleri malzemeleri bir havuza atarak diğer bayilere satmalarını sağlayabilirsiniz. Böylece, bayilerinizdeki gereksiz stok kalemleri minimize edilmiş olur.

Kampanya Yönetim Modülü
Kampanya Yönetim Modülü gelişmiş özelliklere sahiptir, fonksiyonların bazıları şunlardır: Merkezi olarak yönetilen ticari servis kampanyaları, Bayiye özel kampanyalar, Geri çağırmaların yönetimi ve takibi, Merkeze kesilen katılım faturaları.

Gelişmiş Servis Modülü
IOSİS-BOS sisteminde, gelişmiş Servis Modülü sayesinde, bayiniz, arızalanan veya servis zamanı gelen ürünlerle ilgili bütün süreçleri organize eder, takip eder ve böylece, Kendi başına son derece gelişmiş özellikleri barındıran Servis Modülü ile çalışır.

Teknik İletişim Modülü ile Bilgi Paylaşımı
Ürün onarımları vb. sırasında karşılaşılacak teknik sorunlar, sistem kanalıyla, merkez organizasyonuyla paylaşılabilir ve çözüm bulunabilir.

Malzeme Hareketleri ve Depo Yönetimi
Gelişmiş Depo yönetim modülü ve barkod, RF/Id kullanımı ile, bayilerinizin depolarını hatasız kontrol etmeleri sağlanmaktadır. Bayilerinize gelişmiş depo yönetim fonksiyonlarını kazandırırsınız. Her türlü malzeme hareketi tanımlanabilmekte, minimum stok, otomatik sipariş seviyesi gibi özellikler sayesinde, bayi stokları sağlıklı düzeylerde tutulabilmektedir.